• OPIS

  OPIS


  Bardzo efektywny i trwały środek nanotechnologiczny do ochrony szkła i glazurowanej ceramiki przed zanieczyszczeniami. Pozostawia długotrwałą warstwę ochronną oraz charakterystyczny efekt lotosu. Niewidzialna, stabilna, szlachetna warstwa, wytwarzająca się po obróbce na powierzchni, mocno odporna na wodę, oleje i zanieczyszczenia. Pozwala na to, żeby substancje zanieczyszczające takie, jak oleje, wapienne osady, zanieczyszczenia przemysłowe z powietrza nie mogły mocno związać się z powierzchnią przez co mogą być łatwo usuwalne bez konieczności stosowania bardzo aktywnych substancji chemicznych lub ściernych.

  W większości przypadków wystarczy spłukać czystą wodą. Na powierzchniach znajdujących się pod wpływem atmosferycznym ze względu na silne działanie lotosowe pojawia się widoczny efekt samooczyszczania. Oznacza to, że gdy pada deszcz z powierzchni zostanie usunięta większość zanieczyszczeń. 

   

 • FILMY


 • STOSOWANIE


   Właściwości obrabianej powierzchni:

  • mocny wodo- i olejoodporny efekt widoczne zmniejszenie adhezji zanieczyszczeń i osadów wapiennych 
  • skuteczna zdolność do samooczyszczania przy każdym deszczu – efekt lotosowy 
  • całkowita nieszkodliwość dla zdrowia (obrabiana powierzchnia może wejść w kontakt z żywnością)
  • niewidoczna gołym okiem ochronna warstwa uszlachetni szklaną powierzchnię, znacznie poprawi jej właściwości, uczyni ją odporną na działanie promieniowania ultrafioletowego i ścieranie
  • odporność na zmiany temperatur (wytrzyma stałą temperaturę do 230°С) 
  • wysoka odporność chemiczna 
  • czas trwania około 8 lat.
  • W połączeniu z pielęgnacją roboczej powierzchni środkiem ISOKOR GLASS REVIVER trwałość jest długoterminowa.

  Wykorzystanie:

  ISOKOR GLASS PROFI jest idealnym środkiem do obrabiania czołowych szyb samochodowych, lokomotyw, szklanych powierzchni statków, łodzi i innych pojazdów, które podlegają ciśnieniu zanieczyszczeń, wody morskiej , spalin i olejów. Doskonały środek do dbania o urządzenia sanitarne i szkło (lustra, umywalki, prysznice, muszle klozetowe), płytkę szkliwioną, okna i szklane powierzchnie (wysokościowe budynki i trudno dostępne okna ) a także panele słoneczne.

   

  Stosowanie:
  Powierzchnia przed aplikacją powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
   

  • Przygotowanie powierzchni: większe zabrudzenia należy najpierw przemyć wodą lub usunąć mechanicznie. Produkt ISOKOR CLEANER przed stosowanieniem należy delikatnie potrząsnąć i nanieść na powierzchnię. Środek rozprowadzić gąbką po całej powierzchni. ISOKOR CLEANERpozostawić do działania nie więcej niż 3 minuty, żeby nie wysechł. Zanieczyszczenia razem ze środkiem ISOKOR CLEANER dokładnie spłukać wodą, a następnie wytrzeć do sucha. Jeśli powierzchnia przygotowana do aplikacji nie jest dość sucha procedurę należy powtórzyć.
  • Bezpośrednie stosowanie: ISOKOR GLASS PROFI nanieść na czystą, suchą, odtłuszczoną nawierzchnię. Produkt przed stosowaniem należy delikatnie potrząsnąć ok 5 sekund. Rozpylać środek na powierzchni w temperaturze od 5 do 30°С. Produkt lepiej stosować na małych obszarach i bezpośrednio po nałożeniu polerować do sucha ręcznikiem bawełnianym lub papierowym (uwagi: żeby powierzchnia była obrobiona prawidłowo środek należy na powierzchni wypolerować, a nie dać mu samemu zasychać).
 • UWAGI


  Przy stosowaniu preparat nie może mieć kontaktu z wodą lub wilgocią. Aktywne substancje produktu ISOKOR GLASS PROFI wchodzą w łączność chemiczną z roboczą powierzchnią – reakcja całkowicie się kończy po 24 godzinach.

  W ciągu tego okresu polecamy nie poddawać roboczej powierzchni wpływom jakichkolwiek czynników mechanicznych lub chemicznych. Do 24 godzin może ją uszkodzić przede wszystkim ciśnienie mechaniczne (np. wycieraczki szyby). W takim przypadku należy powtórzyć aplikację na mechanicznie uszkodzonych obszarach .
   
  ISOKOR GLASS PROFI – bardzo efektywny środek, który tworzy na roboczej nawierzchni niewidoczną powłokę. Nadwyżka produktu, która nie wstąpiła w kontakt z powierzchnią w ciągu 24 godzin, może pozostać na powierzchni w postaci plam kurzu. Po 24 godzinach należy przetrzeć powierzchnie bawełnianą szmatką lub wypłukać podczas następnego mycia. Długoterminową funkcjonalność obróbki zapewni okresowe wypolerowanie obrabianej powierzchni środkiem ISOKOR CLEANER REVIVER (wystarczy aplikacja 1-2 razy w roku) . W taki sposób utworzy się bardzo czynna ochronna warstwa. Środki są przeznaczone do bezpośredniego użycia. Zabronione rozcieńczanie lub mieszanie z innymi substancjami.
   
  Przechowywanie: 

  W zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5-35°С. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić od mrozu! Po otwarciu środek powinien być nadal przechowywany w dobrze zamkniętych pojemnikach nie dłużej niż 6 miesięcy. Przesyłanie i przechowywanie jest dozwolone tylko w jednorazowych pojemnikach wykonanych z polietylenu o wysokiej gęstości lub szkła.
   
  Zużycie: 100 ml/10-20 м2. Zużytkować w ciągu 2 lat od daty produkcji.
   
  Niebezpieczeństwo: 

  • zawiera propan-2-ol 
  • Łatwopalny płyn i opary 
  • Powoduje poważne podrażnienie oczu 
  • Może wywołać uczucie senności i zawroty głowy 
  • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
  • Trzymać zdala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia, gorących powierzchni – zakaz palenia 
  • Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy 
  • W PRZYPADKU WDYCHANIA: Doprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić mu wygodną pozycję do oddychania
  • KONTAKT ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Wszystkie skażone części odzieży natychmiast zdjąć. Przepłukać skórę wodą/ wziąć prysznic 
  • KONTAKT Z OCZAMI: W ciągu kilku minut ostrożnie płukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli można je łatwo usunąć. Kontynuować przemywanie 
  • PRZY POŁYKANIU: Przepłukać usta. NIE WYWOŁYWAĆ wymiotów 
  • Natychmiast skontaktować się z lekarzem 
  • Zawartość/opakowanie utylizować jako odpad niebezpieczny.