• OPIS

  OPIS


   

  ISOKOR LM przeznaczony jest do usunięcia osadów wapiennych i brudu. Jego optymalny skład zabezpiecza usunięcie osadów wapiennych wraz z większością zanieczyszczeń, o ile są one związane z osadami wapiennymi. Nie nadaje się do gumy, tekstyliów, powierzchni skórzanych, drewna, bardzo chłonnych powierzchni mineralnych i metali za wyjątkiem stali nierdzewnej i chromu.

  Jeżeli na powierzchni występują suche osady wapienne, najpierw należy je usunąć mechanicznie, a potem środkiem ISOKOR LM. Jeżeli występuje potrzeba, to taką powierzchnie jeszcze można odtłuścić przy pomocy środka ISOKOR CLEANER. Na oczyszczoną i odtłuszczoną powierzchnie aplikuj środki ISOKOR. Polecamy obejrzenie filmu na naszej stronie.

  Uwaga: środek jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania. Rozcieńczanie lub mieszanie z innymi substancjami zabronione. 

 • FILMY


 • STOSOWANIE


  Zastosowanie

  środek ISOKOR LM przeznaczony jest do usunięcia osadów wapiennych i brudu. Jego optymalny skład zabezpiecza usunięcie osadów wapiennych wraz z większością zanieczyszczeń, o ile są one związane z osadami wapiennymi. Nie nadaje się do gumy, tekstyliów, powierzchni skórzanych, drewna, bardzo chłonnych powierzchni mineralnych i metali za wyjątkiem stali nierdzewnej i chromu.

  Magazynowanie

  w zamkniętych opakowaniach oryginalnych w temperaturach

  5-35ºС, nie poddawać bezpośredniemu promieniowaniu słonecznemu. Chronić przed dziećmi.
   
  Okres przydatności

  wykorzystać w ciągu 2 lat od daty produkcji.
   
  Skład zgodnie postanowienia UE nr № 648/2004: zawiera <5% kationowych środków czynnych powierzchniowo.
   

 • UWAGI


   Niebezpieczeństwo

  • zawiera kwas mrówkowy
  • powoduje poważne oparzenia skóry i podrażnienia oczu
  • przechowuj w miejscach nie dostępnych dla dzieci
  • przechowuj w zamkniętym opakowaniu
  • nie wdychaj oparów
  • po zastosowaniu dobrze wymyj ręce wodą z mydłem
  • w przypadku połknięcia należy przepłukać usta. NIE WYWOŁUJ WYMIOTÓW
  • przy kontakcie ze skórą (lub włosami) zabrudzone części odzieży zdjąć, skórę umyć wodą/ prysznicem
  • przy kontakcie z oczami przez kilka minut dokładnie umyj otwarte oczy wodą, usunąć soczewki kontaktowe, kontynuować płukanie. Natychmiast zwróć się do lekarza. Przy wdychaniu: wynieść osobę na świeże powietrze i pozostawić w położeniu wygodnym dla oddychania
  • z opakowaniem zachowywać się jak ze środkiem niebezpiecznym.