• OPIS

  OPIS


  ISOKOR METAL-PLASTIK Bardzo skuteczny i stabilny środek nanotechnologiczny do obrabianiai ochrony plastiku, stali nierdzewnej, chromu, malowanych metali oraz innych pomalowanych nawierzchni od zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji z charakterystycznym efektem lotosu. Doskonała czystość i wspaniały wygląd. Niewidoczna lecz trwała szlachetna ochronna powłoka tworząca się na powierzchni podczas stosowania środka jest mocno odporna na wodę, tłuszcze i zabrudzenia, chroni nawierzchnię od soli drogowej, kwaśnych deszczów i niepożądanych zanieczyszczeń z wody morskiej. Takie zanieczyszczenia jak oleje, osady wapienne, przemysłowe zanieczyszczenia z powietrza oraz inne nie łączą się z impregnowaną powierzchnią i dlatego można je łatwo usunąć bez stosowania silnych środków chemicznych lub środków ściernych.

 • FILMY


   

 • STOSOWANIE


   Właściwości obrabianej powierzchni:

  • mocny wodo- i tłuszczoodporny efekt
  • oczywiste zmniejszenie przyczepności zanieczyszczeń i osadów wapiennych
  • skuteczna zdolność do samooczyszczania od zabrudzeń podczas każdego deszczu – efekt lotosowy
  • absolutna nieszkodliwość dla zdrowia (obrobiona powierzchnia może kontaktować z żywnością)
  • ochronna warstwa niewidoczna gołym okiem uszlachetni powierzchnię szkła i znacznie polepszy jego właściwości, uczyni go odpornym na działanie promieniowania ultrafioletowego i ścieranie
  • odporność na zmiany temperatur (odporność na temperaturę aż do 230°С)
  • wysoka odporność chemiczna
  • w połączeniu ze środkiem ISOKOR GLASS PLASTIK-METAL REVIVER żywotność powierzchni jest długoterminowa (mogą ją zmniejszyć uszkodzenia mechanicznie i czyszczenie ścierne).

   
  Wykorzystanie: 

  ISOKOR METAL-PLASTIK PROFI jest idealnym środkiem do wstępnej obróbki stali nierdzewnej, chromu, pomalowanych i niemalowanych plastykowych karoserii samochodów, łodzi, pociągów, skuterów wodnych i innych elementów, które są poniżej linii wodnej, oraz wszelkich innych powierzchni we wnętrzu z pomalowanego i niemalowanego plastiku, metalu oraz innych twardych pomalowanych i niepomalowanych powierzchni (wanny plastikowe, umywalki, naczynie plastikowe, plastikowe ramy okienne, malowane drewno, meble – za wyjątkiem lakieru alkoholowego).
   
  Stosowanie: 

  Powierzchnia przed aplikacją powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.

  • Przygotowanie powierzchni: większe zabrudzenia należy najpierw przemyć wodą . Produkt ISOKOR CLEANER przed stosowaniem należy delikatnie potrząsnąć i nanieść na powierzchnię. Środek rozprowadzić gąbką po całej powierzchni. ISOKOR CLEANER pozostawić do działania nie więcej niż 3 minuty, żeby nie wysechł. Zanieczyszczenia razem ze środkiem ISOKOR CLEANER dokładnie spłukać wodą, a następnie wytrzeć do sucha. Jeśli powierzchnia przygotowana do aplikacji nie jest dość sucha procedurę należy powtórzyć.
  • Bezpośrednie stosowanie: ISOKOR METAL-PLATIK PROFI nanieść na czystą, suchą, odtłuszczoną nawierzchnię. Produkt przed stosowaniem należy delikatnie potrząsnąć około 5 sekund. Rozpylać środek na powierzchni w temperaturze od 5 do 30°С. Produkt lepiej stosować na małych obszarach i bezpośrednio po nałożeniu delikatnie polerować do sucha ręcznikiem bawełnianym lub papierowym (uwagi: żeby powierzchnia była obrobiona prawidłowo środek należy na powierzchni wypolerować, a nie dać mu samemu wysychać).
 • UWAGI


  Uwagi

  Przy stosowaniu nie może kontaktować się z wodą lub wilgocią. Aktywne substancje produktu wchodzą w łączność chemiczną z roboczą powierzchnią – reakcja całkowicie kończy się po 24 godzinach. W ciągu tego okresu polecamy nie poddawać roboczej powierzchni wpływom jakichkolwiek czynników mechanicznych lub chemicznych. Do 24 godzin może ja uszkodzić przede wszystkim ciśnienie mechaniczne. W takim przypadku należy powtórzyć aplikację na mechanicznie uszkodzonych obszarach .

  ISOKOR METAL-PLASTIK PROFI – bardzo efektywny środek, który tworzy na roboczej powierzchni niewidoczną powłokę. Nadwyżka produktu, która nie wstąpiła w kontakt z powierzchnią w ciągu 24 godzin, może pozostać na powierzchni w postaci plam kurzu. Po 24 godzinach należy przetrzeć powierzchnie bawełnianą szmatką lub wypłukać podczas następnego mycia. Długoterminową funkcjonalność obróbki zapewni okresowe wypolerowanie obrabianej powierzchni środkiem ISOKOR METAL-PLASTIK REVIVER (wystarczy aplikacja 1-2 razy w roku) . W taki sposób utworzy się bardzo czynna ochronna warstwa. Środek jest przeznaczony do bezpośredniego użycia. Zabronione rozcieńczanie lub mieszanie z innymi substancjami.
   
  Przechowywanie

  W zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5-35°С. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić od mrozu! Po otwarciu środek powinien być nadal przechowywany w dobrze zamkniętych pojemnikach nie dłużej niż 6 miesięcy. Przesyłanie i przechowywanie jest dozwolone tylko w jednorazowych pojemnikach wykonanych z polietylenu o wysokiej gęstości lub szkła.
  Zużycie ISOKOR METAL-PLASTIK PROFI: 100 ml/10-20 м2. Zużytkować w ciągu 2 lat od daty produkcji .
   
  Niebezpieczeństwo

  • zawiera propan-2-ol
  • Łatwopalny płyn i pary
  • Powoduje poważne podrażnienie oczu
  • Może wywołać uczucie senności i zawroty głowy
  • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  • Trzymać zdala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia, gorących powierzchni – zakaz palenia
  • Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy
  • W PRZYPADKU WDYCHANIA: Doprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić mu wygodną pozycję do oddychania
  • KONTAKT ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Wszystkie skażone części odzieży natychmiast zdjąć. Przepłukać skórę wodą/ wziąć prysznic
  • KONTAKT Z OCZAMI: W ciągu kilku minut ostrożnie płukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli można je łatwo usunąć. Kontynuować przemywanie
  • PRZY POŁYKANIU: Przepłukać usta. NIE WYWOŁYWAĆ wymiotów
  • Natychmiast skontaktować się z lekarzem
  • Zawartość/opakowanie utylizować jako odpad niebezpieczny.