• OPIS

  OPIS


   

  ISOKOR SW zapewnia bardzo skuteczną ochronę betonu, powierzchni mineralnych i malowanego drewna przeciwko działaniu wody, zanieczyszczeń i środowisk agresywnych. ISOKOR SW to hydrofobowa, impregnacyjna, ochronna, wzmacniająca, niewidzialna, paroprzepuszczalna powłoka do łatwej i skutecznej ochronybetonu, chłonnych podłoży mineralnych od spadającej wody i zanieczyszczeń. Niewidoczna warstwa, która podczas stosowania tworzy się na powierzchni, jest odporna na wodę i brud. Obrobiony tym produktem materiał w porównaniu z nieobrobionym ma dłuższą żywotność i znacznie wydłużają się okresy między oczyszczaniem i pielęgnacją.

  Uwagi: jeśli z czasem zanika efekt lotosowy (tworzą się kulki) to nie znaczy, że znika ochrona. Efekt lotosowy to tylko epifenomen produktu.

  Właściwości obrobionej powierzchni:

  • doskonała odporność na padającą wodę i rozpryskujące się krople, oleje, sól drogową, alkalia, bardzo pomocny w hydrofobowej ochronie konstrukcji betonowych przed korozją stali budowlanej w betonie oraz korozji betonu pod wpływem deszczu, śniegu, mrozu i soli drogowej
  • doskonała przepuszczalność pary wodnej lub gazu
  • wzmocniona powierzchnia znaczne zmniejszenie przyczepności pyłów, ptasich odchodów i różnych przemysłowych zanieczyszczeń
  • znacznie zmniejsza się potencjał dla wzrostu mikroorganizmów, mchów i bakterii
  • wysoka przezroczystość – wygląd obrabianej powierzchni nie zmienia się
  • większa stabilność koloru
  • odporność ochronnej warstwy niewidocznej gołym okiem na działanie promieniowania ultrafioletowego
  • rwałość ochrony powierzchni poziomych około 4 lat, pionowych – 8 i więcej lat

   

 • FILMY


 • STOSOWANIE


  Środek nanosić przy pomocy pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego niskiego ciśnienia w temperaturze 5-35°С w środowisku o niskiej wilgotności. Okres schnięcia około 60 min. 10 minut po aplikacji nadmiar produktu należy usunąć suchym czystym ręcznikiem. Reakcja kończy się po 24 godzinach i powierzchnia po tym okresie nadaje się do użytkowania. W tym czasie poleca się nie narażać roboczej powierzchni na wpływ jakichkolwiek czynników mechanicznych lub chemicznych, ponieważ pod ich wpływem może zmniejszyć się termin jej żywotności lub zmienić się funkcjonalność ochrony. W ciągu 24 godzin po stosowaniu produktu temperatura roboczej powierzchni nie powinna spadać poniżej 3°C.

   

 • UWAGI


  Przechowywanie: w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5-35°С. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić od mrozu! Po otwarciu środek powinien być nadal przechowywany w dobrze zamkniętych pojemnikach nie dłużej niż 6 miesięcy. Przesyłanie i przechowywanie jest dozwolone tylko w jednorazowych pojemnikach wykonanych z polietylenu o wysokiej gęstości lub szkła.

   Zużycie w zależności od chłonności powierzchni:
  100 ml/0,7-1м2 – powierzchnie mineralne;
  100 ml/1,5-2м2 – malowane drewno;
  Zużytkować w ciągu 2 lat od daty produkcji .
  Oznakowanie zgodnie z Postanowieniem Nr 415/2012 Зб.
  Produkt kategorii А, Podkategoria h) penetracyjne materiały ochronne .
  Wartość graniczna zawartości lotnych związków organicznych w produkcie przeznaczonym do użytku : 750 g/l.
  Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie w stanie przeznaczonym do wykorzystania: 745 g/l.

  Niebezpieczeństwo:

  • zawiera propan-2-ol
  • Łatwopalny płyn i pary
  • Powoduje poważne podrażnienie oczu
  • Może wywołać uczucie senności i zawroty głowy
  • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  • Trzymać zdala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia, gorących powierzchni – zakaz palenia
  • Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy
  • W PRZYPADKU WDYCHANIA: Doprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić mu wygodną pozycję do oddychania
  • KONTAKT ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Wszystkie skażone części odzieży natychmiast zdjąć. Przepłukać skórę wodą/ wziąć prysznic
  • KONTAKT Z OCZAMI: W ciągu kilku minut ostrożnie płukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli można je łatwo usunąć. Kontynuować przemywanie
  • PRZY POŁYKANIU: Przepłukać usta. NIE WYWOŁYWAĆ wymiotów
  • Natychmiast skontaktować się z lekarzem
  • Zawartość/opakowanie utylizować jako odpad niebezpieczny.